Content Management
made easy
Start >> Internet Fraude

Internet fraude

Internet fraude

Internet fraude

Internetfraude is oplichting via het internet. Het kan gaan om valse advertenties voor producten die nooit geleverd, maar wel betaald worden. Andere voorbeelden zijn phishing en pharming.

Wetgeving

  • Wet van 30 juni 1994 en Wet van 28 november 2000 inzake IT-criminaliteit
  • Valsheid in informatica (art. 210bis SW)
  • Informaticabedrog (art. 504 quater SW)
  • Computerinbraak (art. 550 bis SW)
  • Datamanipulatie (art. 550 ter SW)
  • Voorschriften in C A O n° 81 betreffende privacy – dienstbetrekking

Meer informatie zie ook:

Federale Politie
Directie voor de bestrijding van economische en financiële criminaliteit
Federal Computer Crime Unit
Notelaarstraat 211
1000 Brussel
Tel kantoor uren :  +32 2 743 74 74 
Fax : +32 2 743 74 19

Meldpunten en bijkomende informatie

Deze pagina dient ter informatie. Europahost en Bsuite.be houden zich niet bezig met het onderzoeken van gevallen. Wend u daarvoor naar de volgende instanties:

Belgisch overheidsmeldpunt voor internetmisbruik: http://www.ecops.be/
ISOC vzw: http://www.isoc.be
- contact informatie
- ombudsman

Contact - Administratie - Site Map