Content Management
made easy
Start >> CMS Modules

CMS Modules

CMS Modules

Algemeen

Beheerrechten tot de verschillende modules worden bepaald door beheerdersgroepen. Tot elke beheerdersgroep kunnen meerdere beheerders horen, en beheerders kunnen ook tot meerdere groepen behoren. In dat laatste geval worden de rechten bij elkaar opgetelt.

De afzonderlijke modules zijn gegroepeerd in zogenaamde modulegroepen:

  • Modulegroep Basis
  • Modulegroep Internet
  • Modulegroep Extranet
  • Modulegroep Commerce

Process-flow

De lijst van de modules is niet eindig of definitief en is onderhevig aan wijzigingen die de process-flow ten goede komen. Sommige onderdelen zijn nog niet geprogrameerd en worden automatisch toegevoegd wanneer zij gebruiksklaar zijn.

Nieuwe ideeën en modules worden automatisch en kosteloos opgenomen in het systeem onder de modulegroep die het meest toepasselijk is, uitgezonderd die modules die te klantspeciek zijn en/of te weinig algemeen nut en meerwaarde brengen aan het systeem.

Contact - Administratie - Site Map